trang_banner

Bền vững

Phát triển bền vững

YiBang sẽ tuân thủ tầm nhìn của công ty là “Chúng tôi cam kết làm cho con người khỏe mạnh hơn và môi trường thân thiện hơn” và sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của công ty.

sự hợp tác
Bền vững
toàn cầu
Phát triển

Chúng ta có một lý tưởng

không ô nhiễm
%
Không ô nhiễm
nhà máy
%
Không phát hành
công nhân
%
Rủi ro sản xuất bằng không
toàn cầu
%
Bền vững

Sưc khỏe va sự an toan

Thông qua việc thiết lập và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để đạt được các mục tiêu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.Khái niệm phát triển tuân thủ của công ty, thiết lập cơ chế đánh giá tuân thủ thường xuyên, xác định, đánh giá và theo dõi một cách có hệ thống các quy định về an toàn và sức khỏe;Liên tục nâng cao chiều sâu và chiều rộng của đào tạo về an toàn và sức khỏe, theo dõi việc hoàn thành và hiệu quả của đào tạo, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công ty.

công nhân
hình ảnh

Bảo vệ môi trương


Với việc cải thiện các yêu cầu bảo vệ môi trường hàng năm, cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xử lý môi trường, công ty giới thiệu công nghệ xử lý khí thải tiên tiến, xây dựng các dự án nâng cấp và xử lý môi trường, nhằm cải thiện toàn diện mức độ nước thải và khí thải sự đối đãi.Dự án được chia thành hai phần, xử lý VOC và xử lý nước thải, với tổng vốn đầu tư gần 10 triệu nhân dân tệ, có diện tích 1000 mét vuông.


Với việc cải thiện các yêu cầu bảo vệ môi trường hàng năm, cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xử lý môi trường, công ty giới thiệu công nghệ xử lý khí thải tiên tiến, xây dựng các dự án nâng cấp và xử lý môi trường, nhằm cải thiện toàn diện mức độ nước thải và khí thải sự đối đãi.Dự án được chia thành hai phần, xử lý VOC và xử lý nước thải, với tổng vốn đầu tư gần 10 triệu nhân dân tệ, có diện tích 1000 mét vuông.

Phúc lợi công cộng

YiBang luôn coi việc “tạo ra giá trị để giúp đỡ khách hàng, quan tâm đến sự phát triển của nhân viên và thúc đẩy sự thịnh vượng của xã hội” là sứ mệnh của công ty, đảm nhận sứ mệnh lịch sử của một doanh nghiệp tư nhân và tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và phúc lợi công cộng xã hội, phấn đấu trở thành người xây dựng sự thịnh vượng chung.

bức ảnh